Hoogeloon

Hoogeloon heeft het karakter van een straatdorp met een lengte van bijna 4 km. Centraal staat de huidige parochiekerk, omringd door een grasveld. Hier liggen ook enkele straten met nieuwbouw.

Grafheuvel

800px-Hoogeloon-Zwarte_Berg_(1)In de jaren dertig van de 20e eeuw werden grafheuvels uit de bronstijd ontdekt, waaronder de Zwarte Berg aan de Groenstraat (ook wel Smousenberg genoemd), een van de grootste en hoogste grafheuvels die in België of Nederland te vinden zijn.

De Protestantse Kerk

ProtestandskerkjeDe Protestantse Kerk is een eenvoudige zaalkerk uit 1810 die vastgebouwd zit aan een reeks monumentale woonhuizen. Deze vormden eertijds de pastorie. De kerk, in een opvallende rode kleur, werd gebouwd in opdracht van Lodewijk Napoleon omdat de protestanten, na de teruggaaf van de kerk aan de katholieken in 1809 ook over een kerk moesten beschikken. De kerk is vormgegeven naar een schuurkerk zoals de katholieken die voordien in gebruik hadden. In 1818 is de hervormde gemeente van Hoogeloon samengevoegd met die van Eersel, waarbij de predikant in Hoogeloon kwam te wonen doch de diensten afwisselend in beide plaatsen werden gehouden. Hiervan getuigt nog het Dominé pad, waarlangs de dominee deze afstand moest overbruggen.

De katholieke Sint-Pancratiuskerk

FileHoogeloon_-_Hoofdstraat_50-52_-_St.PancratiuskerkDe katholieke Sint-Pancratiuskerk is een grote dorpskerk in neogotische stijl. Ze heeft kenmerken van een kruisbasiliek zonder toren, maar met een indrukwekkende en merkwaardige koepel op de viering. Boven de ingang bevindt zich een tegeltableau dat God en de vier evangelisten voorstelt. De kerk is gebouwd in 1924 en de architect was Hubert van Groenendael. In de kerk bevindt zich een Sint-Pancratiusbeeld uit 1915, gemaakt door Jan Custers.

De Toren

oude toren torenstraat 2 aIn Hoogeloon staat een alleenstaande kerktoren die dateert uit omstreeks 1400. Ze is het enige wat overgebleven is van de in 1926 gesloopte gotische kerk. De toren heeft vier geledingen en is een goed voorbeeld van Kempense gotiek. Boven de westingang is een rondvenster. In de toren is een tiendklok uit 1435 te vinden, die gegoten is door Jan Zeeltman. Deze klok kondigde de komst van de tiendheffer aan. Een andere klok dateert van 1791. De toren wordt omgeven door een begraafplaats.

Mariakapel

kapel-3De Mariakapel aan de Hoogcasterseweg is een rechthoekig gebouwtje met apsis. Het zadeldak, waarop zich een torentje bevindt, is met leien gedekt. Het kapelletje werd in 1939 ontworpen door Jos Bedaux. Het was een geschenk van de parochianen aan de uit Hoogeloon afkomstige pastoor Harrie Beex. De kapel bevat een zandstenen Mariabeeld dat afkomstig is uit de kerk van Casteren. In 1946 schonken oud-militairen twee glas-in-loodramen ter nagedachtenis aan twee gesneuvelde dorpsgenoten. Deze ramen zijn gemaakt door Luc van Hoek.

Zuivelfabriek

t Stoom vessemsewg 1De zuivelfabriek ‘Sint-Pancratius’ is een industrieel monument uit 1916. De fabriek is in eclectische stijl gebouwd en voorzien van een torentje, boogfriezen, kantelen en andere historiserende details.